Дъщеря се оплаква на майка си, че не може да се справи с бурния нрав на мъжа си, това което й казва майката обаче, ще ви просълзи


Дъщеря се оплакала, че в никакъв случай не може да успокои мъжа си. Майката й отговорила:

-Всичко може да се оправи! Искам да ми донесеш 3 косъма, но не обикновени, да бъдат от мустаците на тигър.

Но мамо! Това е невъзможно! – Изненадано възкликнала дъщерята.

Опитай! Ти си жена! можеш!

Почнала да мисли дъщерята, така и накрая се досетила. Взела парче месо и отишла в гората. Седнала и чакала. Тигърът надушил миризмата на месо, установил местонахождението и се втурнал към момичето, което хвърлило парчето месо и уплашено започнало да бяга.

На следващия ден момичето отново отишло в гората с парче месо. Тигърът отново усетил храната и започнал да се приближава. Тя пак хвърлила месото и избягала. Скрила се и наблюдавам как тигърът се храни.

Така е било и трети и четвърти път …

Петия ден, когато видял как носи месо, тигърът започнал да развява опашката и момичето започнало без страх да го храни с ръка. Така било и през следващите няколко дни.

Деветият ден след като изял парчето месо, тигърът облегнал главата си на скута й и заспал. И докато той блажено спал, момичето откъснало 3 косъма от мустаците и ги дала на майка си.

Ето – каза майката – укроти този звяр, а няма да можеш да укротиш мъжа си? Върви си вкъщи и спечели и него, с ум, с нежност, с търпение, както ти добре знаеш!

Жена си! Добре знаеш как се опитомява мъж!