МОН посочи кога учениците най-рано ще тръгнат на училище!


Все повече хора се питат докога ще продължи ваканцията на учениците. Преустановяването
на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020
година. Това се казва в инструкция на Министерството на образованието и науката
до учителите.

“Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност, е,
че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи
поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната
форма на обучение още по-пълноценна“, посочват от МОН.

Ето и целият текст на писмото от МОН:

Уважаеми учители и директори,

През изминалата седмица стартирахме обучение в електронна среда. През първите
дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме
част от пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания. Никой от
нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим
ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте.

Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност, е,
че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи
поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната
форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни
трябва да са насочени към:

1. Да започнем, там където това не е направено, с преподаването на нови знания.
Тъй като синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения
(достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз
интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), препоръчваме
редуването й с асинхронна форма. По преценка на учителите могат да се редуват
с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н., както и преподаването на
нови знания чрез синхронна и асинхронна форма. Препоръчвам по-пълноценно използване
на възможностите на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя
конкретна задача – дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена
само след извършването на предварителна подготовка – търсене, подбор, анализ и
използване на информация от различни източници, и е възможност за придобиване
и проявление на редица ключови умения.

2. Подобряване на организацията с оглед оптимална дневна натовареност за учениците
и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас. Директорите
и класните ръководители е необходимо да направят още веднъж анализ на организацията
на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи), така че дневната
натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците
8.-12. клас – до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време
не е в електронна среда. Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени
да ползват допълнителни образователни ресурси. Разпределението на часовете от
разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание. Няма необходимост
от утвърждаване на това разпределение, целта е да се направи координация между
учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска струпване на часове.

Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература,
математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността
да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас
или випуск е от особено значение. Работата в областта на изкуствата и технологиите
може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални
или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване
на презентация и т.н., а в областта на спорта – чрез препоръки за поддържане на
физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия
между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат
задачите, които изискват разпечатване на материали.

3. Запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда,
като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят
следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите могат
да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост
да предоставят обратна връзка на родителите.

4. Преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не
са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение
и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща
могат да продължат да се използват за връзка с родителите. Училищата по техен
избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси.

Обръщаме внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците
в домейна на МОН edu.mon.bg ще се осигурява всяка интеграция с информационните
системи на Министерството. Ето защо препоръчваме създадените акаунти на учениците
и учителите да им бъдат предоставени в разумен срок. Важно е да отбележим, че
самите профили са в МОН, а не в Майкрософт. Министерството на образованието и
науката осигури интеграция на тези профили и безплатна поддръжка за платформата
Майкрософт Тиймс, като ползването й не е задължително в този момент, а възможност.

5. Да създадем още по-интензивна среда за взаимопомощ между учителите и училищата
чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси, консултации за работа в
електронна среда и др. Директорите следва да намерят подход за подкрепа на учителите,
които не са включени (изцяло или пълноценно) в електронна форма на обучение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *