Нещо невиждано се показа от Дунав, край Лом е –


Нивото на Дунав при Лом остава ниско. Във вторник са измерени 59 сантиметра над морското равнище, съобщиха от хидро-метеорологичната станция в града.

Заради продължителното засушаване водата в голямата река се е оттеглила далеч от дигите и по брега са се показали големи ивици земя. Затруднен е достъпът до понтони и кораби-ресторанти, тъй като те са много ниско и слизането от дигата до тях е по стръмна стълба.

 

Острови

По островите в Дунав, намиращи се срещу Лом, също са се показали големи ивици земя, които отдалеч приличат на чисти плажове.

Корабоплаването по Дунав не е спряно, но капитаните на кораби трябва да се съобразяват с появили се на места плитчини и шлеповете да бъдат с по-малки товари.

Нивото на Дунав при Лом е достигало до 913 сантиметра над морското равнище през април 2005 година, когато реката излезе от коритото си и наводни квартали и инфраструктура в крайбрежната зона.

Имало е и нива под морското равнище, когато водата се е оттегляла толкова навътре, че на места са се показвали находища от лигнитни въглища и местните хора са копаели от тях и са ги използвали за отопление през зимата.

Източник: https://blitz.bg/